43

TMDK_gorsel

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

1976 yılında eğitim-öğretime başlayarak yarım asra yaklaşan süreçte her geçen gün güçlenen ve etkinliğini artıran İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği alanında ilk olmasının sorumluluğu ve bilinciyle Türkiye’nin örnek kurumları arasındadır. Uluslararası sanatsal ve bilimsel değişimlerle her zaman ileride olmak; sanatı ve sanatçıyı toplumsal öğeler ışığında  değerlendirmek, yetiştirmek; günümüz sanat akımlarıyla ve geçmişin özleriyle yoğrularak yaratıcı süreçte var olmak, geçmişten beslenmek ve tüm bunlar ışığında ulusal ve uluslararası arenada tam donanımlı ve yaratıcı müzisyen, eğitimci ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Konservatuarda; Çalgı Eğitimi, Bestecilik, Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojisi, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları olmak üzere 7 program bulunmaktadır.

FAKÜLTE WEB SAYFASI    Fakülte Tanıtım Kitapçığı


 • 2022 Kontenjanı: 155
 • Profesör Sayısı: 21
 • Doçent Sayısı: 22
 • Dr. Öğr. Üyesi Sayısı: 17
 • Öğr. Gör. Sayısı: 28
 • Araş. Gör. Sayısı: 19
 • Sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Sayısı: 18

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Programları

 • Çalgı Eğitimi

  Bu programda; üslup, tavır, geleneksel ve doğaçlama icra anlayışları üzerine çalışılmaktadır. Program, yıllar içinde oluşturduğu eğitim tarzıyla, birçok farklı müzik türü üzerine çalışabilecek niteliğe sahip, çok sesliliği sadece bir besteleme yöntemi olarak görmeyen ve ileri çalma tekniklerini de kullanabilen icracılar yetiştirmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  CALGI
 • Bestecilik

  Türk Müziği üzerine oluşturulan kuramlara ve bu müziğin repertuvarına hakim, bilim adamı niteliğine sahip kompozitörler yetiştirilen bu programda, makam ve müzik kuramları, klasik ve modern armoni, kontrpuan, füg, orkestrasyon, müzik formları, prozodi, kompozisyon çözümleme, koro şefliği alanlarına odaklanmakta ve bu yönde bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmaktadır.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  KOMPOZISYON
 • Müzik Teknolojisi

  Bu programın başlıca araştırma konuları arasında; yaylı, mızraplı ya da tarihi çalgı yapımı, çalgı yapım meslek teknolojileri, ses tasarımı, müzik yapımı, çalgı mikrofonlama teknikleri ve hücum kayıt teknikleri yer almaktadır. Türk Müziği’nin genel özelliklerini ve geleneksel çalgılarını müzikal ve akustik açıdan yakından tanıyan, müzik araştırmalarına katkı sağlayan, ses tasarımı, kayıt teknolojileri ve çalgı yapımı konusunda yerel ve uluslararası sorunlara çözüm önerileri sunabilecek mezunlar yetiştirmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  MUZIK_TEKNOLOJILERI
 • Müzik Teorisi

  Eğitim verdiği konularda gelenekselden çağdaşa uzanan bir çizgi izleyen bu programda; araştırmaya, çözümlemeye, uygulamaya, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bilimsel yöntemlerle değerlendirmeye odaklanılmaktadır. Bu program, Türk Makam Müziği ve evrensel müzik kuramlarının temellerini derinlemesine bilen, açık fikirli ve yaratıcı düşünebilen müzik teorisyenleri yetiştirmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  MUZIK_TEORISI
 • Müzikoloji

  Bu program, veri toplamaya ve toplanan veriler üzerinden bilimsel yöntemlerle karşılaştırmalı analizler yaparak yeni çıkarımlar elde etmeye dayanmaktadır. Müziğin sanat boyutunu bilimsel bakış açısıyla tamamladığı bu programda, çağdaş yöntemler takip edilerek müzik bilimini ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirecek, yaratıcı müzik bilimciler (müzikolog) yetiştirilmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  MUZIKOLOJI
 • Ses Eğitimi

  Dünya müzikleriyle sentezlediği geleneksel müzik kimliğini dünyayla paylaşmayı amaçlayan program; Türkiye’nin geleneksel müzik birikiminin değerlendirilebilmesi, icranın geleneksel tarzdan kopmadan geleceğe aktarılması için çalışmaktadır.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  SES_EGITIMI
 • Türk Halk Oyunları

  Bu program, etnik yapımızın beraberinde getirdiği kültürel zenginliği, dünya standartlarındaki sanatsal uygulamalarla bütünleştirmektedir. Program, günümüz dünyasının teknolojik olanaklarından da yararlanarak halk oyunlarını sahnede en iyi şekilde temsil eden, yöresel kültür ile evrensel kültürü yoğurabilen bir bakış açısına sahip olan ve gelişime açık bireyler yetiştirmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  TURK_HALK_OYUNLARI