43
IAESTE

IAESTE

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience; Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) ülkeler arası “stajyer öğrenci değişim” kuruluşu olup, 1948 yılında Londra'da 10 kurucu üyenin girişimi ile kurulmuştur. Firmalar, üniversiteler ve üniversite öğrencileri arasında coğrafî sınırları aşan ve güçlü bir işbirliği kurmayı hedefleyen IAESTE, nitelikli mühendislerin ve bilim insanların dünyanın farklı yerlerinde yeni deneyimler elde etmesini sağlar.

Yaklaşık 85 ülkede çalışmalarına devam eden ve her yıl 3000’in üzerinde stajyer öğrencinin değişimini sağlayan kuruluşun Türkiye merkezi olan IAESTE Türkiye ise üniversitemiz tarafından 1955’te oluşturulmuştur. Rektörlüğümüze bağlı ve tüzel kişiliğe sahip olarak çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye, enstitü niteliğinde bir kurumdur. 60’tan fazla üye üniversitesi bulunan IAESTE Türkiye, yerel komiteleri aracılığıyla aday öğrencileri belirliyor ve yurt dışından gelecek öğrencilere ülkemizde staj yeri sağlıyor. İTÜ öğrencileri de IAESTE konfederasyonu sayesinde yurt dışında staj yapma hakkı elde ediyor.

Detaylar için tıklayınız.