43
Girişimcilik

Girişimcilik

İTÜ GİNOVA

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin amacı, İTÜ’de girişimcilik kültürünü yaymak; yenilikçilik, yaratıcılık ve teknolojiye dayalı girişimler kurmaları için İTÜ öğrencilerini ve akademisyenlerini cesaretlendirmek, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve girişimlerinin başarılı olması için gerekli bağlantıları sağlamaktır.

Öğrenciler, girişimcilik potansiyelleriyle İTÜ Girişimcilik Kulübü ve İTÜ GİNOVA’nın etkinlikleriyle tanışırlar. Buralarda olgunlaşmaya başlayan fikirler ve girişimci adaylarının birlikte oluşturduğu ekipler daha sonra İTÜ GİNOVA’da erken girişimcilere yönelik koçluk ve mentorluk hizmetleriyle desteklenir.

Kendilerine gelişecek ortam yakalayan iş fikirleri ve girişimci ekipler, İTÜ GİNOVA’nın hazırladığı Girişimcilik dersleri ve sertifika programları ile onlara daha fazla kaynak sağlayacak olan çeşitli girişimcilik yarışmalarına ve önkuluçka merkezlerine hazırlanırlar.

Öğrenimleri süresince İTÜ GİNOVA tarafından desteklenen İTÜ’lü girişimci adaylarımız diledikleri takdirde yollarına İTÜ Çekirdek ile devam eder, bu kapsamda İTÜ Teknokent bünyesindeki çok çeşitli destekleme programlarından ve ödüllerden yararlanır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İTÜ ARI TEKNOKENT

Geleceği değiştirmeye hazırlanan farklı ölçeklerdeki teknoloji firmalarının ve girişimcilerin, dünya teknolojilerini geliştirdikleri ve dünya pazarına açıldıkları bölge olan İTÜ ARI Teknokent, 333 Ar-Ge firması,1120 eş zamanlı projesi, 3800 başarılı projesi 67 milyon dolar  Ar-Ge ihracatı ile Ayazağa  Yerleşkesi’nde yer almaktadır.

Arı Teknokent Girişimcilik Programları

  • İTÜ ÇEKİRDEK Erken Aşama Girişimcilik Merkezi: Teknoloji tabanlı ve inovatif iş fikrine sahip, girişimini ticari faaliyete dönüştürebilecek potansiyeldeki tüm girişimci veya start-up’lar için İTÜ Çekirdek doğru adrestir. Girişimcilerin ihtiyacı olan, iş modeli geliştirme eğitimlerinden mentorluklara, prototip fonundan yatırım görüşmelerine, ofis imkanlarından müşteri buluşmalarına kadar girişimlerin büyümesi için gereken tüm imkanları bir arada sağlayan merkezdir.

    Detaylı bilgi için tıklayınız.

  • İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi: Teknoloji tabanlı ürünü ilk kez müşteri ile buluşmuş, ölçeklenerek büyüyecek potansiyele sahip veya büyümeye çoktan başlamış, yeni müşteri ve yatırım arayan scale-up’lar için İTÜ Magnet doğru adrestir. Ekosistem oyuncularını bir araya getiren, ortaya çıkan sinerji ile işbirliklerine imkan tanıyan, müşteri geliştirerek ve yatırım alarak büyümeye devam edecek teknoloji firmaları için sıçrama tahtası olarak kullanacakları merkezdir.

    Detayli bilgi için tıklayınız. 

  • INNOGATE  Uluslararasi Girişim Hazırlandırma Programı :Teknoloji tabanlı ürünü hazır ve birden fazla müşteri ile buluşmuş, ABD pazarına girmeyi hedefleyen ve yeni bir pazarda ayakta durana kadar maddi/manevi emek harcamaya ve yatırım yapmaya hazır teknoloji firmaları için İTÜ Gate doğru adrestir. Seçilmiş firmalara ürünü yeni pazara hazırlama, finansal modelleme, yeni pazarda müşteri geliştirme, vb. eğitimleri veren; pazara giriş öncesi ve süresince birebir koçluk destekleri sunan ve ABD’de yerel partnerleriyle firmaları destekleyen uluslararası hızlandırma programıdır.
    Detayli bilgi için tıklayınız.