43
gorsel

ABET / NAAB / IMO / IFLA

Kelime anlamı denklik olan akreditasyon uluslararası örgütlerce yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programları incelenerek uluslararası kalitede eğitim veren üniversitelere verilen bir ünvandır. Akreditasyonlar sayesinde İTÜ’de almış olacağınız eğitim uluslararası bir düzeyde olduğu kanıtlanmış olur. 

Üniversitemizin akredite edildiği kuruluşlar; ABET, NAAB, IMO, IFLA’dır.

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

ABET, yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden ve kar amacı gütmeyen ABD merkezli bir örgüttür.

Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur. 

İTÜ dünya çapında verdiği eğitimin kanıtını göstermek amacıyla dünyada bu konuda ilk ve en önemli akreditasyon kuruluşu olan ABET’e başvurarak verdiği eğitimin dünya çapındaki eşdeğerliğini kanıtlama yoluna gitmiştir. İTÜ, dünyadaki en fazla akreditasyona sahip olan üniversite özelliğini taşımaktadır.

ABET akreditasyonuna sahip 25 programı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, ABD’deki en önemli üniversiteler ile eşdeğer eğitim verdiği kanıtını üstün başarıyla ortaya koymuştur.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı 
Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Programı 
Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı 
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı 
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 
Gemı İnşaatı Ve Gemi Makınaları Mühendisliği Lisans Programı 
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programı 
Geomatik Mühendisliği Lisans Programı 
Gıda Mühendisliği Lisans Programı 
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı 
İşletme Mühendisliği Lisans Programı 
Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı 
Jeoloji Mühendisliği Lisans Programı 
Kimya Mühendisliği Lisans Programı 
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı 
Maden Mühendisliği Lisans Programı 
Makina Mühendisliği Lisans Programı 
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programı 
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans Programı 
Tekstil Mühendisliği Lisans Programı 
Uçak Mühendisliği Lisans Programı 
Uzay Mühendisliği Lisans Programı  

NAAB (National Architectural Accrediting Board)

İTÜ Mimarlık Bölümü NAAB tarafından verilen akreditasyon sayesinde Türkiye’deki ilk mimarlık akreditasyonuna sahip olan bölümdür. NAAB “substantial equivalency” belgesi, ABD mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans programlarına eşdeğer olduğu anlamı taşır.

IMO (International Maritime Organization)

Uluslararası Denizcilik Örgütü Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen bir konvansiyon ile temeli atılan (The Free Library, 2010) ve 10 yıl sonra 1958 yılında resmen çalışmalarına başlayan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış bir ajansı olan bu kuruluş, uluslararası deniz taşımacılığında emniyet, güvenlik ve çevre performansı için küresel standart belirleme makamıdır. Başlıca rolü denizcilik sektörü için evrensel olarak uygulanabilen düzenleyici bir çerçeve oluşturmaktır. IMO, bu düzenleyici çerçeve kapsamında deniz emniyeti, deniz işletmeciliği, deniz kirliliği ve diğer denizcilikle ilgili konularda birçok kod ortaya koymuş, protokoller geliştirmiştir. Bu kod ve protokoller ile birlikte alınan önlemler, küresel ticaretin %80 inde yer alan denizcilik sektörünün güvenli, çevreye duyarlı, enerji verimli bir endüstri olarak faaliyetlerini devam ettirebilmesini sağlamaktadır.

IMO, İTÜ Deniz Bilimlerinde okuyan öğrencilerin uluslararası denkliğe sahip olmasını sağlayan programdır.

IFLA  (International Federation of Landscape Architects)

IFLA akreditasyonu Türkiye’de ilk ve tek İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne verilmektedir.

15 yıl önce kurulan ve ilk günden beri Peyzaj Mimarlığı alanında öncü bir rol oynamayı ve uluslararası standartlarda yüksek kaliteli eğitim vermeyi misyon edinen Peyzaj Mimarlığı Bölümümüz, Uluslararası Peyzaj Mimarları Fedarasyonu tarafından tam akreditedir.