43

MIMARLIK_gorsel

Mimarlık Fakültesi

1884’ de ilk sivil mimar ve mühendisleri yetiştirmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açılmış, sonraki yıllarda önce Mühendis-i Ali daha sonra Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır. 1944 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Fakültesi’ ne dönüştürülmüştür. Mimarlık Fakültesi’ nde;  Mimarlık, Mimarlık (Çift Diploma), Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 6 program bulunmaktadır.

FAKÜLTE WEB SAYFASI    Fakülte Tanıtım Kitapçığı


 • 2024 Kontenjanı: 340
 • Profesör Sayısı: 49
 • Doçent Sayısı: 38
 • Dr. Öğr. Üyesi Sayısı: 34
 • Öğr. Gör. Sayısı: 14
 • Araş. Gör. Sayısı: 100

Mimarlık Fakültesi Programları

 • Mimarlık(%30 - %100 İngilizce)

  Mimarlık kavramlarını ve terimlerini anlayarak yorumlamayı, mimarlığın teknoloji, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve felsefe alanlarıyla kurduğu ilişkiyi göstermeyi, alternatif çözümler üreterek mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi öğrencilerine aktarmayı hedefleyen Mimarlık Programı, Amerikan Ulusal Mimarlık Akreditasyonu (American National Architectural Accrediting Board – NAAB) tarafından ilk defa olarak ABD dışında bir programa verilen eşdeğerlikle akredite edilmiştir.

  Programda teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilen çalışmalar yürütebilecek, yaratıcı, çevreye duyarlı, tarihsel bilince, etik ve estetik değerlere sahip, toplumsal ve bireysel sağlığı gözeten mimarlar yetiştirilmektedir.

  (%30 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.
  (%100 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  MIMARLIK
 • Mimarlık (Çift Diploma - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)

  Bu program İstanbul Teknik Üniversitesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında yıl paylaşımı esasına dayalı bir uluslararası ortak lisans programıdır.

  Programa kaydolan öğrenciler, öğrenimlerinin 1. ve 2. akademik yılları IUS’ta, 3. ve 4. akademik yılları ise İTÜ’de gerçekleştirilecektir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Programı Lisans Diploması ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Programı Lisans Diplomasını birlikte almaya hak kazanırlar.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  saraybosna
 • Şehir ve Bölge Planlama (%30 - %100 İngilizce)

  Şehir ve Bölge Planlama Programı; nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerine erişim, şehir içi ulaşım planlaması, şehrin çevresindeki yerleşim noktalarıyla ilişkisi, bölgenin demografik yapısı gibi birçok etkeni göz önüne alarak geleceğin kentlerini en doğru şekilde planlamayı hedeflemektedir.

  Bu programda kentlerin toplumsal ve ekonomik olanaklar sunmasına, şehirlerin insan ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanmasına ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması adına nitelikli iş gücü yetiştirilmektedir.

  (%30 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.
  (%100 İNGİLİZCE) Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  SEHIR_BOLGE_PLANLAMA
 • Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce)

  Endüstriyel Tasarım Programı’nda pazarın ihtiyaçlarına yönelik estetik, işlevsel ve yenilikçi ürünlerin tasarımına odaklanan bir eğitim verilmektedir.

  Bu programda ürün geliştirme sürecinde ürünün estetik görünüşünün önemini anlayan ve geliştirme çabasında olan, geleneksel tasarım eğitiminin kazandırdığı mesleki becerilerin ötesinde donanıma sahip, mühendislik, teknoloji, işletme, yönetim ve pazarlamaya yönelik bilgi ve beceriler edinmiş mezunlar yetiştirilmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  ENDUSTRI_URUNLERI
 • İç Mimarlık (%30 İngilizce)

  İç Mimarlık Programı’nda 4 yıllık öğrenim süresinin ilk 3 yarıyılında fakültenin diğer programlarıyla ortak dersler alan öğrencilere, meslek hayatında hızlı ve kolay uygulanabilir çözümler üretebilme ve bunları geliştirebilme, binaların iç mekân yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında veya yeni tasarlanmış binaların iç mekân düzenlemeleri konularında eğitim verilmektedir.

  Bu programda iç mekân tasarımındaki teorik bilgi ve deneyimleri uygulama alanları ile bütünleştirebilen, hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretme ve geliştirme yetisine sahip, çevreye duyarlı iç mimarlar yetiştirilmektedir.

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  IC_MIMARLIK
 • Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce)

  Peyzaj Mimarlığı Programı, bireylerin doğa ve kentsel çevreyle olan iletişimini sağlamak amacıyla; görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik değerlere sahip, yaşam kalitesini yükselten açık alanlar tasarlanmasını hedeflemektedir.

  Bu programda bina ölçeğinden kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapabilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirilmektedir. 

  Ders planı için tıklayınız.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

  PEYZAJ