Maden Fakültesi

Maden Fakültesi, 1953 yılından bu yana öğretim vermektedir. Kuruculuğunu, akademik eğitimini Almanya'da almış bir öğretim üyesi kadrosu üstlenmiştir.

Makina Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluşunda yer alan Makina Bölümü, 1946 yılında yeniden yapılandırılmış ve Makina Fakültesi adını almıştır. Ülkemizin, makina mühendisliği alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiren en eski kurumlarından biridir.

Mimarlık Fakültesi

1884'te ilk sivil mimar ve mühendisleri yetiştirmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açılmış, sonraki yıllarda önce Mühendis-i Ali ,sonrasında Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır.

 • Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır.

  Elektrik Elektronik Fakültesi

  1944 yılında Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi sırasında isimi Elektrik Şubesi olan fakültenin ismi, Elektrik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

  Kimya Metalurji Fakültesi

  Kimya, Metalurji-Malzeme, Gıda ve Biyomühendislik alanlarında güçlü bir alt yapıya sahip fakülte, mühendislik problemlerini çözebilen, tasarlayabilen, mesleki ve etik sorumluluk bilinci olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kuran ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış mühendisler yetiştirmektedir.

  Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi

  1983 yılında İTÜ'nün 11. fakültesi olarak kurulmuştur. Sunduğu olanaklarla, çağdaş, yenilikçi düşünce yapısına sahip, sosyal nitelikleri kuvvetli, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapabilen, sağlam bir mühendislik formasyonuna sahip mezunlar vermektedir.

  Denizcilik Fakültesi

  1884 yılında “Leyli Tüccar Kaptan Mektebi” adıyla kurulan fakülte, 1992 yılında bugünkü adını aldı. Fakülte, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verdiği eğitimle denizcilik sektörünün hem bilimsel araştırma hem de uzman personel ihtiyacını karşılamaktadır.

  Tekstil Fakültesi

  Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Fakültesi, tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilimsel araştırma yapan, ulusal gereksinimlere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplum hizmetine sunulmasında öncü role sahip bir kurumdur.

  Gemi ve Deniz Bilim. Fakültesi

  İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, gemi inşaatı alanında Türkiye’nin ilk ve öncü fakültesidir. 1945 yılında Gemi Bölümü, Makine Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

  İşletme Fakültesi

  İTÜ İşletme Fakültesi, iktisat, işletme ve hukuk dersleri veren kürsü üyeleri tarafından 1977 yılında İşletme Mühendisliği Fakültesi adıyla kurulmuştur.