Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Tekstil Mühendisliği  ve Tasarım Fakültesi, tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilimsel araştırma yapan, ulusal gereksinimlere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplum hizmetine sunulmasında öncü role sahip bir kurumdur. Yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişimin sürekliliğini benimsemiş, çevreye saygılı, etik değerlere sahip, geleceğin lider ve araştırmacı mühendislerini, tasarımcılarını yetiştirmektedir.

o  Tekstil Mühendisliği (İngilizce)

Lif, iplik, kumaş, hazır giyim, teknik, fonksiyonel ve akıllı tekstil ürünlerinin çok yönlü tasarımı,  geliştirilmesi ve üretimi ile küresel ve yerel tekstil işi yönetimi, üretim verimliliği, ürün kalitesi, güvenlik, çevre gibi aşamalara ilişkin süreçlerin yönetilmesinde, sorunların çözümünde etkin rol alabilen mühendisler yetiştirmektedir.  %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.