Mimarlık Fakültesi

1884'te ilk sivil mimar ve mühendisleri yetiştirmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açılmış, sonraki yıllarda önce Mühendis-i Ali ,sonrasında Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır. 1944'te çıkan Üniversiteler Kanunu ile İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Türkiye'nin mimarlık eğitimindeki en köklü ve en başarılı kurumu arasında yer almakta, lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programlarıyla İTÜ'nün "araştırma üniversitesi" kimliğine önemli katkı sağlamaktadır.

o  Mimarlık

Teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilen çalışmalar yürütebilecek, yaratıcı, çevreye duyarlı, tarihsel bilince, etik ve estetik değerlere sahip, toplumsal ve bireysel sağlığı gözeten mimarlar yetiştirmektedir.

o  Mimarlık (İngilizce)

Teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilen çalışmalar yürütebilecek, yaratıcı, çevreye duyarlı, tarihsel bilince, etik ve estetik değerlere sahip, toplumsal ve bireysel sağlığı gözeten mimarlar yetiştirmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

Şehir ve Bölge Planlama

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenimin önemini kavramaları, güçlü bir planlama altyapısı kazanmaları amaçlanmakta; ulusal ve uluslararası çapta planlama okulları ile kurulan bütünleşik, sürekli ve geliştirici ilişkilerle bu amaç desteklenmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenimin önemini kavramaları, güçlü bir planlama altyapısı kazanmaları amaçlanmakta; ulusal ve uluslararası çapta planlama okulları ile kurulan bütünleşik, sürekli ve geliştirici ilişkilerle bu amaç desteklenmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

Ürün geliştirme sürecinde bütünleştirici bir rol üstlenen, geleneksel tasarım eğitiminin kazandırdığı mesleki becerilerin ötesinde donanıma sahip, mühendislik, teknoloji, işletme/yönetim ve pazarlamaya yönelik bilgi ve beceriler edinmiş mezunlar yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

İç Mimarlık

İç mekan tasarımındaki teorik bilgi ve deneyimleri uygulama alanları ile bütünleştirebilen, hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretme ve geliştirme yetisine sahip, çevreye duyarlı iç mimarlar yetiştirilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)

Bina ölçeğinden kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapabilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.