Maden Fakültesi

Maden Fakültesi, 1953 yılından bu yana öğretim vermektedir. Kuruculuğunu, akademik eğitimini Almanya'da almış bir öğretim üyesi kadrosu üstlenmiştir. Türkiye'de Maden Mühendisliği eğitimi ilk kez, fakültenin kuruluşuyla birlikte verilmeye başlanmıştır.

o Maden Mühendisliği

Çeşitli endüstri dallarının ham madde ihtiyacını karşılamak için sürdürülen çalışmalarda, iş güvenliği, ekonomik gerçekler, etik değerler ve çevreye saygı çerçevesinde çalışacak maden mühendisleri yetiştirilmektedir.

o Jeofizik Mühendisliği

Bölümde, dünyanın mühendislik ve bilimsel problemlerini çözebilecek nitelikteki ulusal ve uluslararası projelere önderlik edilmekte ve elde edilen bilgi ve deneyimler toplumun ve öğrencilerin yararına sunulmaktadır.

o Jeoloji Mühendisliği

Doğal kaynakların aranması, bulunması, işletilmesi, kalitesinin artırılması süreçlerinde görev alan ve bu süreçlerde ortaya çıkan sorunları hem çevresel hem de mühendislik açısından değerlendiren, temel mühendislik yapılarının doğru yönlendirilmesine katkı sağlayan mühendisler yetiştirilmektedir.

o Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)

Petrol, doğal gaz, jeotermal enerji gibi yer içinde doğal olarak depolanmış kaynakların bulunması, rezervlerinin belirlenmesi, üretimi, modellenmesi, taşınması, depolanması ve tüketime sunumu gibi konularda öğretim ve araştırmalar yapabilen; bunun yanı sıra sağlık, çevreyi koruma ve içinde bulunduğu kültürel ortamla ilgili politik ve yasal kavramlar hakkında bilgi sahibi mühendisler yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

o Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher ve kömür hazırlama; üretilen doğal kaynakların; metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.