Kimya Metalurji Fakültesi

Kimya, Metalurji-Malzeme, Gıda ve Biyomühendislik alanlarında güçlü bir alt yapıya sahip fakülte, mühendislik problemlerini çözebilen, tasarlayabilen, mesleki ve etik sorumluluk bilinci olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kuran ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış  mühendisler yetiştirmektedir. İleri teknolojiler ve disiplinler arası mühendislik konularında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı, bu niteliklere sahip yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmeyi, endüstriyel proje ve hizmetlerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kimya, metalurji, gıda ve biyomühendislik alanlarında önder çalışmaların odağı olmayı amaçlamaktadır.

o  Kimya Mühendisliği

Fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim tesislerinin tasarımı, yapımı ve pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirilmesi, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kurumsal ve uygulamalı eğitim verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır.

o Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal ve alaşımlarının cevher veya hurda gibi kaynaklardan üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması, şekillendirilmesi, korunması, malzemelerin özellik, yapı ve bileşimi, üretim şekli, performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkileri ve en önemlisi üretim-kullanım sürecinde çevresel kaygılar ile sorumluluklar üzerine çalışılmaktadır.

o Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal ve alaşımlarının cevher veya hurda gibi kaynaklardan üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması, şekillendirilmesi, korunması, malzemelerin özellik, yapı ve bileşimi, üretim şekli, performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkileri ve en önemlisi üretim-kullanım sürecinde çevresel kaygılar ile sorumluluklar üzerine çalışılmaktadır. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

Gıda Mühendisliği

Birincil üretimden tüketicinin sofrasına kadar geçen tüm kademelerde öncelikle güvenli, sağlıklı ve yüksek kalitede gıdaların ve ekonomik sistemlerin tasarlanması, üretimi ve sürekliliğinin sağlanması için uygun bilgi ve becerilerle donatılmış gıda mühendisleri yetiştirilmektedir.