Fen Edebiyat Fakültesi

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 20 Temmuz 1982'de Temel Bilimler Fakültesi’nin adının değiştirilmesiyle kurulmuştur. Fakültenin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli, bugünü geleceğe taşıyacak bilgileri üreten, genç araştırmacılar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, çok disiplinli ve öncü bir araştırma kurumu olmaktır.

Fizik Mühendisliği

Fizik biliminin tüm teorik bilgileri ışığında, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik konularla ilgili eğitim ve araştırma yapan mühendisler yetiştirilmektedir.

Kimya

Kimya bilimi ve gelişimine katkıda bulunan,  yeni  ürün sentezleri ve yeni  sentez metotları için laboratuvar çalışmaları yapan, endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında her türlü ham madde ve oluşan ürünlerin kalite kontrolünü yaparak üretimde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çözümler geliştiren kimyagerler yetiştirilmektedir.

o  Matematik Mühendisliği

Teorik ve uygulamalı matematik, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmakta ve bu konularda çalışacak mühendisler yetiştirmektedir. 

o  Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Moleküler biyoloji, genetik ve bu bilimleri temel alan biyo ve nanobiyoteknoloji alanlarında çalışacak uzmanlar yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.