Elektrik Elektronik Fakültesi

1944 yılında Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi sırasında isimi Elektrik Şubesi olan fakültenin ismi, Elektrik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. 1983 yılında fakültenin adı Elektrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Yenilikçi ve yaratıcı programlarla Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi veren fakülte, akademik ve teknolojik liderler yetiştirmekte, hedefe odaklı araştırma yapmakta ve insanlığın yararı için bilginin teknolojiye dönüştürülmesine öncülük etmektedir.

o  Elektrik Mühendisliği

Akıllı şebekeler, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji gibi güncel konularıyla disiplinler arası nitelik taşıyan Elektrik Mühendisliği Bölümü, artan önemi ile birlikte sanayinin tasarım ihtiyacını karşılayan mühendisler yetiştirmektedir.

o  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

o  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Elektrik, elektronik, mekanik ve benzeri bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel sistemlerin, amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri hem üreten hem de uygulayan mühendisler yetiştirilmektedir.