Denizcilik Fakültesi

1884 yılında “Leyli Tüccar Kaptan Mektebi” adıyla kurulan fakülte, 1992 yılında bugünkü adını aldı. Fakülte, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verdiği eğitimle denizcilik sektörünün hem bilimsel araştırma hem de uzman personel ihtiyacını karşılamaktadır. Mezunlar, ulusal ve uluslararası filolarda kolaylıkla ve cazip koşullarda iş sahibi olmaktadır.

o Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Türk ticari denizcilik eğitimi ananeleri doğrultusunda ast-üst ilişkilerini içeren öğretim programına, tüm öğrenciler üniformalı olarak devam etmektedir.  Mezunlar; denizcilik  şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, güverte enspektörlüğü, personel enspektörlüğü gibi görevler üstlenmekte, klavuzlu kaptanlık, gemi trafik hizmetleri operatörlüğü, uluslararası veya ulusal filolarda uzak yol kaptanlığı yapabilmektedir.

o Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Türk ticari denizcilik eğitimi ananeleri doğrultusunda ast-üst ilişkilerini içeren öğretim programına, tüm öğrenciler üniformalı olarak devam etmektedir.  Mezunlar; denizcilik şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, makine enspektörlüğü, tersanelerde sigorta teknik hizmetleri, gemi tamir bakım onarım hizmetleri operatörlüğü ve yöneticilik, uluslararası filolarda ise başmühendis olarak çalışmaktadır.