Bilsayar ve Bilişim Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. Çağın gereklerine daha uygun bir eğitim verebilmek amacıyla, 1997 yılında Bilgisayar Mühendisliği aynı fakültenin bir bölümü olarak yeniden yapılanmıştır. 2010 yılında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin kurulmasıyla ilgili program ve bölümler yeni fakülteye aktarılmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, otomatik kontrol düzenleri, ölçme ve enstrümantasyon, robotik, bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve iletişim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım uygulamaları üzerine eğitim verir ve araştırma yapar. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar Bilgisayar Mühendisi unvanını alırlar. Mezunlar çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi-işlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde ve yazılım geliştirme uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, yukarıda belirtilen konularda serbest mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de verebilirler.

Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitimi için iki program seçeneği sunulmaktadır. Her iki programda bütün dersler içerikleri açısından aynıdır. %30 İngilizce olan programda öğrencinin toplam kredisinin en az %30'unu İngilizce alması gerekirken %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.


o  Bilgisayar Mühendisliği

 %30 İngilizce olan programda öğrencinin toplam kredisinin en az %30'unu İngilizce alması  gerekir.

o  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

 %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.