FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı kanun kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak 1 Ekim 1982 tarihinde kurulmuştur. Enstitümüz Lisansüstü yönetmeliklere uygun olarak çağdaş bilim ve teknolojinin gelişmesini izleyip bunları ülkemizde uygulama alanına aktarabilecek araştırma niteliği kazanmış yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmek üzere gerekli faaliyetlerini sürdürmektedir.

•                Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı

o                Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Bilişim Anabilim Dalı

o                Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Cevher Hazırlama Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Cevher Hazırlama Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Enviromental Biotechnology  Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek  Lisans ve Doktora Programı

•                Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

                Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

o                Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

o                Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

o                Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı

o                Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı

•                Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

                Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Hava Taşımacılığı Yönetimi Anabilim Dalı

o                Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Hidrolik ve Su kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Yapı işletmesi Yüksek Lisans Programı

o                Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

                İnşaat Projeleri Yönetimi Anabilim Dalı

o                İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

o                İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

                Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Kentsel Tasarım Anabilim Dalı

o                Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

•                Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Kimya Anabilim Dalı

o                Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Maden Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Isı Akışkan Yüksek Lisans Programı

o                Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı

o                Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı

o                Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı

o                Makine Mühendisliği Doktora Programı

o                Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans Programı

o                Otomotiv Yüksek Lisans Programı

o                Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans Programı

•                Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

o                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı

o                Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

o                Üretim Metalurjisi ve  Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

•                Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Atmosfer Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Mimarlık Anabilim Dalı

o                Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

o                Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

o                Restorasyon Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Yapı Bilimleri Doktora Programı

o                Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

o                Restorasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı

o                Moleküler Biyoloji-Genetik ve   Biyoteknoloji  Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Nano Bilim ve Nano Mühendislik Anabilim Dalı

  • Nano Bilim ve Nano Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı

 

•                Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

o                Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı

•                Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

o                Polimer Bilim ve Teknolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Polimer Bilim ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                Raylı Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Raylı Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

•                Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri Anabilim Dalı

o                Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programları

•                Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

o                Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programları

•                Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı

o                Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı

o                Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı

o                Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı

                Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

o                Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•                Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

o                Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı