BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinler arası bir platform oluşturmaktır. Bu amaçla, yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde yaratıcı uygulamaların geliştirilmesine imkân verecek yüksek kalitede hizmetler, sürekli güncellenen donanım ve yazılım kaynakları ve zengin bir entelektüel ortam sunar.

  • BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI

Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  • BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

  • HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı

  • İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı