YANDAL

Yandal eğitimi, bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır. Yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca uygulanmaktadır.

 • YANDAL PROGRAMLARI

 Endüstri Ürünleri Tasarımı

 Şehir ve Bölge Planlama

 Makina Mühendisliği

 İmalat Mühendisliği

 Mekatronik

 Maden Mühendisliği

 Cevher Hazırlama Mühendisliği

 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

 Jeofizik Mühendisliği

 Jeoloji Mühendisliği

 Kimya Mühendisliği

 Gıda Mühendisliği

 Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

 Kimya Bölümü

 Moleküler Biyoloji ve Genetik

 Fizik Mühendisliği

 Matematik Mühendisliği

 Uçak Mühendisliği

 Uzay Mühendisliği

 Meteoroloji Mühendisliği

 Tekstil Mühendisliği

 Müzik Teknolojileri Mızraplı Çalgı

 Müzik Teknolojileri Yaylı Çalgı

 Müzik Teknolojileri Ses Tasarımı

 Ses Eğitimi THM Programı

 Ses Eğitimi TSM Programı

 Müzik Teorisi Bölümü

 Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Programı

 Türk Halk Oyunları

 Çalgı Bölümü