ERASMUS

İTÜ, Türkiye’de Erasmus kapsamında öğrenci ve personel değişimi gerçekleştiren ilk üniversitelerden biridir. Program sayesinde 2004-2015 yılları arasında kısa süreli olarak yurtdışına giden ve yurtdışından İTÜ’ye gelen öğrenci sayıları yükselmiştir.

İzlanda hariç tüm Avrupa ülkeleri ile Erasmus değişimi gerçekleştiren İTÜ’nün, Erasmus kapsamında 358 kurumla anlaşması bulunmaktadır. 2005-2006 Akademik Yılından bu yana öğrencilerin karşı kurumda geçirdikleri dönemin İTÜ’de tanınması sayesinde öğrenciler hem ders yüklerini azaltmakta hem de başka bir eğitim ekolünü tanıma fırsatı bulmaktadır. 14 yıldır başarıyla ve doğru planlamalarla yürütülen program, İTÜ öğrencilerine Avrupa’nın en seçkin üniversitelerinin kapısını açıyor.  Her yıl akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çabasıyla ve eğitim fuarlarında sağlanan yeni ilişkilerle anlaşmalı kurumların sayıları artmaktadır.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Hibe Dağılımı

Ulusal Ajans, 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği hibe dağılımını açıkladı. Bu dağılıma göre, İTÜ en yüksek Erasmus hibesi alan Türk üniversiteleri arasındadır. 2017-2018 Akademik yılı öğrenci ve personel hareketliliği için İTÜ’ye ayrılan toplam hibe 1.255.900 Euro’dur. Bu bütçe döneminde 452 İTÜ öğrencisi ve 16 İTÜ personelinin hareketlilik gerçekleştirmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz akademik yılda İTÜ’den 457 öğrenci Erasmus değişimi ile Avrupa’ya giderken Erasmus kapsamında 185 öğrenci misafir edilmiştir.

KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği

2016-2017 Akademik yılında, Erasmus kapsamındaki bir diğer öğrenme hareketliliği türü olan KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu hareketlilik türü Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki diğer ülkeler ve Türkiye arasında hibeli öğrenci ve personel değişimini sağlamaktadır.

2016-2017’de bu kapsamdaki ilk hareketlilikler gerçekleşmiş, Cezayir’den 9 öğrenci misafir edilmiştir. 2017-2018 akademik yılında Cezayir’e ek olarak Arnavutluk, Bosna Hersek ve Ukrayna’daki partner kurumlarla değişim gerçekleştirmek üzere proje yazılmış ve projeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmeye hak kazanmıştır. Bu kapsamda proje sayımızı arttırmak ve daha büyük sayılara ulaşmak için öğrencilerimiz ve akademik personelimizin girişimleri oldukça önemlidir.

İTÜ Erasmus Ofisi sayfası için tıklayınız.