43
BLOG

Blog

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tanıtım Ofisi’nde bizler, yani üniversitede okuyan; yurtlarında, sınav haftaları kütüphanelerinde uyuyup uyanan ve okulun bizlere sağladığı imkânlardan tümüyle faydalanan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi adaylarının gelecekteki üniversitelerini daha iyi tanımaları, okulun sağladığı eğitim ve kariyer olanaklarının farkında olmaları için üniversitenin içinde ve dışında düzenlenen tanıtım organizasyonlarında görev alıyoruz.